Má filozofie

DSC_1435.JPG

Tomáš

Hvorecký

Jako kouč se řídím koučovacím kodexem a vztah mezi mnou a klientem je založený na důvěře. Díky tomu je má práce během mentálního tréninku mnohem efektivnější. Považuji za důležitý individuální přístup, protože dnešní společnost nás tak vychovává, a to i v týmových sportech, kde je celek tvořen každým jedinečným sportovcem.

Na základě mojí dlouholeté zkušenosti z profesionálního sportu pracuji se sportovci s maximální obezřetností a respektem k jejich povaze. Společně hledáme jejich silné stránky, odbouráváme případné "vnitřní bariéry", které brání plnému využití jejich potenciálu. 

V dnešní době jsou kladeny vysoké nároky nejen ve sportu, ale také v běžném životě. Proto má práce nezahrnuje jen sportovní oblast, ale také práci s lidmi, kteří chtějí rozvíjet svůj osobní potenciál, stát se odolnější vůči stresu, který dnešní doba s sebou nese, nebo najít rovnováhu a harmonii a být v životě spokojený. V životě se nám dějí věci, které ovlivnit nemůžeme, ale to, co můžeme, je naučit se na stresové situace reagovat tak, aby nás příliš nezasáhly a nenarušily náš spokojený život, na kterém tak usilovně pracujeme.